Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 

 

VIII godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije


Žrtve između bezbednosti, ljudskih prava i pravde: lokalni i globalni kontekst


30.11.-1.12.2017. Beograd

 

Poziv za dostavljanje apstrakata
Registracioni formular


 

Viktimološko društvo Srbije vas poziva na

intenzivni četvorodnevni trening:

Za rad sa žrtvama rodno baziranog nasilja

Jun 2017.

Obuka je akreditovana od strane Zavoda za socijalnu zaštitu

 

 

Viktimološko društvo Srbije vas poziva na

intenzivnu četvorodnevnu obuku:

Za rad sa žrtvama nasilja

Jun 2017.

Obuka je akreditovana od strane Zavoda za socijalnu zaštitu
 

Služba VDS info i podrška žrtvama


Pozovite 011 228 80 40 i 011 630 30 22, pošaljite e-mail na vds@eunet.rs ili vdsrbija@gmail.com ---> ili postavite pitanje odmah ovde na našoj internet stranici --->

 

E-mail konsultacije


Uplatite donaciju ili na drugi način pomozite rad službe

VDS info i podrška žrtvama

Donacije možete uplatiti na račun Viktimološkog društva Srbije, Komercijalna banka A.D. Beograd račun br. 205-4789-77

 

Direktorka Viktimološkog društva Srbije,

prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović

postala je članica Evropske akademije nauke i umetnosti


 

Izašao je iz štampa broj 3-4 časopisa Temida za 2016. godinu

Teme broja:

Viktimizacija i internet
Femicid


 

ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA I
VIKTIMOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE
POVODOM 22. FEBRUARA - EVROPSKOG DANA ŽRTAVA


 

Primer obraćanja Službi VDS info i podrška žrtvama zbog seksualnog zlostavljanja na radnom mestu

 

"...Zaposlena sam na mestu prodavačice u butiku. Obraćam Vam se jer već godinu dana trpim razna neprijatna ponašanja od strane šefa. On je pre unapređenja u šefa bio moj kolega, a i tada se ponašao neprikladno i često je pravio seksualne insinuacije na račun mene i drugih koleginica. Od kako je postao šef, njegovo ponašanje se dodatno pogoršalo, pošto je sad počeo da me poziva kod sebe u kancelariju i sl., a kada ga odbijem, on postane neprijatan, počne da viče, vređa i preti otkazom. Zbog ovakve situacije na poslu, dva puta sam bila na bolovanju, a u medicinskoj dokumentaciji je evidentirano da su moje zdravstvene tegobe posledica stresa na radnom mestu..."

Ako se neko prepozna u ovom iskustvu može nam se obratiti telefonom, elektronskom poštom ili zakazati razgovor u našoj kancelariji.


Nova publikacija:

Delinkvencija i viktimizacija maloletnih lica u Srbiji
Sažetak i preporuke


 

Ako želite da se izvinite nekome koga ste povredili
Ako želite da oprostite nekome ko je povredio vas
Ako Vam je potrebna pomoć da prevazićete neko neprijatno iskustvo

 

pratite sledeći link:  http://www.apologyletter.org/index2_ser.html


Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE