Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 

Služba VDS info i podrška žrtvama


Pozovite 011 228 80 40 i 011 630 30 22, pošaljite e-mail na vds@eunet.rs ili vdsrbija@gmail.com ---> ili postaviti pitanje odmah ovde na našoj internet stranici --->


Uplatite donaciju ili na drugi način pomognite rad službe

VDS info i podrška žrtvama

Donacije možete uplatiti na račun Viktimološkog društva Srbije, Komercijalna banka A.D. Beograd račun br. 205-4789-77

 

Primer obraćanja Službi VDS info i podrška žrtvama

 

"...Ja sam podnela svom poslodavcu Zahtev za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja na radu. Direktor je zahtev pročitao i doneo je Predlog za posredovanje na koji ja treba da dam saglasnost. Ja sam saglasna za posrednika u sporu koga je on odredio ali bih želela da posrednik vodi odvojene razgovore sa strankama u sporu, jer ja tu ženu, od koje trpim mobing, očima ne želim da vidim i da se sa njom direktno sučeljavam. Da li mi je za taj moj zahtev potrebno mišljenje lekara opšte prakse o doživljenom stresu i mom psihičkom i zdravstvenom stanju ili jednostavno mogu da podnesem pismeni zahtev da hoću da posrednik vodi odvojene razgovore sa strankama u sporu?..."


 

POZIV ZA VOLONTIRANJE

Želite da proširite svoja iskustva i pomognete drugima,

a niste sigurni kako da to učinite?

Prijavite se za volontiranje!


VII godišnja konferencija VDS
Bezbednost i viktimizacija: Izazovi društvenog reagovanja i zaštite žrtava


24. i 25. novembar 2016. godine
Beograd

Program konferencije

Saopštenje za novinare

Knjiga apstrakata

 

Odlukom Komore socijalne zaštite konferencija se kategoriše kao međunarodna


 

Dodeljene su nagrade Viktimološkog društva Srbije za 2016. godinu


 

Izašao je iz štampe broj 2 časopisa Temida za 2016 godinu


Teme broja:

Doprinos Nils Christie-a viktimologiji
Žrtve terorizma


Nova publikacija:

Delinkvencija i viktimizacija maloletnih lica u Srbiji


Saslušajmo glas žrtava:
Smanjimo zloupotrebu vatrenog oružja–povećajmo našu bezbednost!

 

Globalna kampanja
Nedelja borbe protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja
1 – 8. maj 2016. godine


 

Ako želite da se izvinite nekome koga ste povredili
Ako želite da oprostite nekome ko je povredio vas
Ako Vam je potrebna pomoć da prevazićete neko neprijatno iskustvo

 

pratite sledeći link:  http://www.apologyletter.org/index2_ser.html


Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE